KA1

1. Pályázati kategória (KA1): Egyéni mobilitás 

Key Action 1: Mobility for individuals


1. Célja:
A programban részt vevő országok között megvalósuló tanulmányi célú mobilitások hatása: fejlesztik a résztvevők készségeit, személyiségüket és növeli esélyeiket a munkaerőpiacon. A projektek a nemzetközi mobilitást segítik elő, melynek a céljai:
- nemformális tanulás segítségével a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése;
- a fiatalok demokratikus részvétele;
- az ifjúsági munka minőségfejlesztése;
- hátrányos helyzetű fiatalok elérése.

2. Pályázásra jogosultak köre
- civil szervezetek, egyesületek;
- európai ifjúsági szervezetek;
- társadalmi vállalkozások;
- közintézmények helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények;
- informális csoportok.
Résztvevők köre: 13-30 év közötti fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból.

3. Támogatható tevékenységek:
A) Ifjúsági csere: az 5-21 nap hosszúsági ifjúsági csere különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra. Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző
európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével. Részletek.

B) Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)lehetővé teszi 17-30 év közötti
fiatalok számára, hogy fizetség nélküli, teljes idős önkéntes szolgálatban
vegyenek részt maximum 12 hónapig az Európai Unió tagországaiban és azokon kívül.
Részletek.


C) Szakemberek mobilitásaszeminárium, képzések, partnerkereső
tevékenység,
 tanulmányút és job-shadowing (szakmai
látogatás) támogatható ifjúsági szakemberek részére. Részletek.


4. Prioritások
Az alábbi projektek élveznek prioritást:
- amiben az európai állampolgárságról és az ahhoz kapcsolódó jogokról szóló, a tájékozottságot és tudatosságot növelő célú tevékenységek valósulnak meg, különös tekintettel a 2014-es EP választásokon való részvételre;
- amelyek a fiatalok inkluzív növekedés iránti elkötelezettségét támogatják, különösen az ifjúsági munkanélküliség témakörével foglalkozó, valamint a munkanélküli fiatalok aktív részvételét a programban ösztönző projektek;
- amelyek ösztönzik a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását és vállalkozó kedvét, digitális ismereteit és a többnyelvűséget, úgy, hogy innovatív és tanulás központú pedagógiai megközelítéseket használnak, és megfelelő értékelő módszereket fejlesztenek ki, amik tanulási eredmény (learning outcomes) alapúak;
- amelyek az egészséges életmódot népszerűsítik, különösen szabadtéri tevékenységek és alulról szerveződő sporton keresztül, ezen kívül része a társadalmi befogadás és a fiatalok társadalomban való aktív részvételének ösztönzése;
- amelyek nyílt oktatási források segítségével elősegítik az infokommunikációs technológiák bevezetését az ifjúsági munka és a nemformális tanulás területén, valamint hozzáférést biztosítanak az ifjúsági területen elérhető nyílt forrású oktatási anyagokhoz, támogatják az IKT-alapú képzéseket és értékeléseket, közben népszerűsítik a digitális tartalmat felhasználók és az gyártók jogait, és kötelezettségeit;
- a tagállamok és nemzeti átláthatóság növelése, eszközök elismertetése, hogy a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák mindenhol egyformán el legyenek ismerve.

5. A programban részt vevő országok:
1.) Programországok
2.) az Európai Unióval szomszédos partnerországok.

6. Pályázás menete
Részletek a Tudnivalók pályázáshoz és az E-űrlap menüpontok alatt.

***