KA3

3. Pályázati kategória (KA3): Szakpolitikai reformok támogatása

Key Action 3: Support for policy reforms


Fiatalok és döntéshozók találkozói


1. Célja:
A program célja a szakpolitikai reformokat támogató tevékenységek megvalósítása, amelyek kapcsolódnak a strukturált párbeszéd folyamatához. Az ifjúsági terület európai szintű szakpolitikai reformjait előkészítő konzultációs eszköz lehetővé teszi, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a fiatalok és a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.

2. Pályázásra jogosultak köre:
- civil / nemkormányzati szervezetek, egyesületek
- európai szintű ifjúsági NGO-k
- helyi közintézmények

3. A Résztvevők köre: 
- 13-30 év közötti fiatalok a részt vevő szervezetek országaiból;
- az ifjúságpolitika területén tevékenykedő döntéshozók és szakértők életkorukra, vagy tartózkodási helyükre való tekintet nélkül.

4. Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek:
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a fiatal döntéshozók bevonásával lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az európai szintű ifjúságpolitika kapcsán felmerülő kérdések megvitatására információcsere, viták és egyéb, az aktív állampolgárságot szorgalmazó eszközök segítségével;
- a hivatalos Európai Ifjúsági Konferenciát előkészítő nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok;
- események, amelyek az Európai Ifjúsági Hét tevékenységeihez köthető eseményeket, vitafórumokat népszerűsítik;
- fiatalokkal történő konzultáció a demokratikus életben és folyamatokban való aktív részvételhez szükséges igények feltérképezésének érdekében (online konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
- a demokratikus életben való részvételre épülő, e témához kapcsolódó találkozók és szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakemberek között;
- a demokratikus intézmények működését és az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló események.

5. Prioritások
Az alábbi projektek élveznek prioritást:
- amelyekben az európai állampolgárságról és az ahhoz kapcsolódó jogokról szóló, a tájékozottságot és tudatosságot növelő célú tevékenységek valósulnak meg, különös tekintettel a 2014-es EP választásokon való részvételre;
- amelyek a fiatalok inkluzív növekedés iránti elkötelezettségét támogatják, különösen az ifjúsági munkanélküliség témakörével foglalkozó, valamint a munkanélküli fiatalok aktív részvételét a programban ösztönző projektek;
- amelyek ösztönzik a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását és vállalkozó kedvét, digitális ismereteit és a többnyelvűséget, úgy, hogy innovatív és tanulás központú pedagógiai megközelítéseket használnak, és megfelelő értékelő módszereket fejlesztenek ki a nemformális tanulási folyamatok eredményeinek (learning outcomes) értékelésére;
- amelyek az egészséges életmódot népszerűsítik, különösen szabadtéri tevékenységeken és alulról szerveződő sporton keresztül, illetve amelyeknek fontos eleme a társadalmi befogadás és a fiatalok társadalomban való aktív részvételének ösztönzése;
- amelyek nyílt oktatási források (Open Educational Resources) segítségével elősegítik az infokommunikációs technológiák bevezetését az ifjúsági munka és a nemformális tanulás területén, valamint hozzáférést biztosítanak az ifjúsági területen elérhető nyílt forrású oktatási anyagokhoz, támogatják az IKT-alapú képzéseket és értékeléseket, közben népszerűsítik a digitális tartalmat felhasználók és gyártók jogait, kötelezettségeit;
- amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az átláthatóság növelésére a tagállamok szintjén és nemzeti szinten, illetve a nemformális tanulás elismertetésére annak érdekében, hogy a projektek során megszerzett tudás, készségek és kompetenciák mindenhol egyformán el legyenek ismerve.

6. A projektekbe bevonható országok:
1.) a programországok
2.) az Európai Unióval szomszédos partnerországok.

7. Pályázás menete
Részletek a Tudnivalók pályázáshoz és az E-űrlap menüpontok alatt.

***