A pályázással kapcsolatos minden információt részletesen tartalmaz a Pályázati útmutató.


Néhány fontos tudnivaló a pályázáshoz:

1) Regisztráció a Participant Portalon

Pályázatot csak azok a szervezetek vagy informális csoportok nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén (URF, más néven Participant Portal).
 
Az URF (Unique Registration Facility) az Európai Bizottság által központilag létrehozott regisztrációs felület, ahol minden, az Erasmus+ programban pályázatot beadni kívánó szervezetnek regisztrálnia kell az első pályázat beadása előtt. A nyilvántartási felületen a partnereknek szintén kötelező regisztrálniuk. 
 
Minden szervezetnek csak egyszer kell regisztrálnia a felületen (tehát nem kell minden pályázat beadáskor megismételni). A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez a PIC (Participant Identification Code). A Bizottság és a nemzeti iroda a továbbiakban erre az azonosító számra hivatkozik majd a szervezet pályázataival kapcsolatban.
 
A szervezetek regisztrációját követően a Nemzeti Iroda ellenőrzi a szervezet (informális csoport esetén a csoportvezető, mint magánszemély) létezését. Ennek érdekében a szervezeteknek a regisztrációt követően a Participant Portalra fel kell tölteni azokat a hitelesítő dokumentumokat, amelyek alapján a Nemzeti Iroda jóváhagyja a regisztrációt.
 

A Participation Portal-ra (URF) csatolandó dokumentumok:
 
1. Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva
2. A Pénzügyi adatlap mellé - banki hitelesítés hiányában - egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat
3. Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva (Természetes személyek és informális csoportok esetébenCivil szervezetek, alapítványok, cégek
esetében
közintézmények esetében
 
4. A jogi nyilatkozat mellé szintén csatolandó: civil szervezetek részéről 60 napnál nem régebbi bírósági cégkivonat. Egyéb szervezet esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja. Informális csoport esetében az informális csoport 18 éves, vagy idősebb vezetőjének személyi igazolvány és lakcímkártya másolata.


Az URF regisztrációhoz feltöltendő dokumentumok mérete egyenként maximum 6Mb lehet. Szükség esetén a dokumentumok darabolva vagy tömörítve is feltölthetők.
Ezeket a dokumentumokat ékezetes karakterek nélkül ajánlott elnevezni! Kérjük, a pályázók a feltöltött fájlokat releváns nevekkel és dátumokkal is lássák el.


Figyelem! Amennyiben valaki a Participant Portal-on több szervezetet regisztrál, az egyes szervezetek dokumentumai, minden, ugyanazon személy által regisztrált szervezet dokumentumai között láthatóak lesznek. 
Amíg a Bizottság dolgozik a hiba javításán, addig két megoldást javaslunk:
1. Minden fájldokumentum nevében szerepeljen, hogy a fájl melyik szervezethez tartozó dokumentum (figyelem, a portál ékezetes betűket nem kezeli jól).
2. Ahhoz, hogy csak az aktuális szervezethez tartozó dokumentumok jelenjenek meg, üríteni kell a böngésző cookie-kat.


Az URF regisztrációhoz fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben (ECAS). 
 
Fiók regisztrálása az ECAS rendszerben:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 
 
ECAS fiókkal rendelkező felhasználók számára URF regisztráció (vagyis Participant Portal, itt kell regisztrálni a szervezeteket): https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
A regisztrációkhoz részletes angol nyelvű tájékoztatót itt találnak:
http://www.yia.hu/admin/uploads/Erasmus+_URF_manual_v.1.1.pdf 
 
A regisztrációs folyamathoz magyar nyelvű rövid útmutató itt.
 
-----------------------------------------------------------------------------------

2) Erasmus+ elektronikus pályázati űrlapok 

Az Erasmus+ programban a pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus űrlapon történik. A pályázatot nem kell sem papíralapon, sem e-mailben beküldeni.

Az angol nyelvű űrlapok kitölthetők magyar nyelven is. 
A pályázati űrlapot először le kell menteni a saját gépre, majd onnan megnyitva lehet kitölteni! Böngészőből megnyitva nem lehet kitölteni.

A kitöltött elektronikus űrlapot csak internet hozzáféréssel rendelkező gépről tudja benyújtani. Kérjük, hogy ne feledje elmenteni saját dokumentumai közé a pályázat benyújtott, végleges változatát és mellékleteit!
A pályázatokat az űrlapban található "Submit" vagy "Benyújt" gomb megnyomásával kell benyújtani.  
A pályázat nem nyújtható be, amíg a „Validation” vagy „Ellenőrzés” gombot a pályázó nem nyomta meg. Ez a gomb az űrlapban előforduló lehetséges hibákat ellenőrzi. Amennyiben ez az ellenőrzés hibátlan, a pályázat benyújtható.

A partnereivel való együttműködés során kérjük, vegye figyelembe, hogy az Erasmus+ Programban részt vevő minden országban brüsszeli idő szerinti déli 12.00 óra a benyújtás határideje.
Azt javasoljuk, a pályázat benyújtásával ne várjanak az utolsó pillanatig (amikor a rendszer túlterhelt lehet), mert 12 órakor a rendszer automatikusan lezárul.

A pályázat kötelező csatolmányait a pályázat benyújtásával egyidejűleg fel kell tölteni az erre célra rendelkezésre álló (az űrlapban felkínált) felületre, ez az űrlap legvégén található.
 
Az űrlappal együtt csatolandó dokumentumok:

1. A projektpartnerek felhatalmazó és együttműködési nyilatkozata (Mandate) (kiegészítő magyar szöveggel itt elérhető)– Amennyiben több partnerrel működik együtt, minden partnertől egy-egy aláírt nyilatkozat szükséges, lehetőleg egy pdf dokumentumként szkennelve. 

A mandate első felét a partner, a második felét a pályázó írja alá. A mandate-ben, a kijelölt helyen meg kell adni a Nemzeti Irodát. Amennyiben a pályázatot hozzánk nyújtják be , lehetőség szerint itt az: „NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda”, vagy „NIFSP Erasmus+ Youth National Agency”, vagy a Bizottság honlapján megjelenő megnevezés szerepeljen.


2. A tevékenység(ek) napra lebontott programja (idősávok, programelemek, célok és tervezett módszerek jelölésével), EVS esetében az önkéntes heti tevékenységeinek leírása, a KA2-es kategóriában benyújtandó projekthez az Európai Bizottság által biztosított Gantt diagaram is - Amennyiben több tevékenységet is tartalmaz a projekt, minden egyes tevékenység programja szükséges, lehetőleg egy-két dokumentumba belefűzve (pdf, doc xls). 

A program mellékeléséhez az Európai Bizottság által készített sablont kell használni:


3. Űrlap M rész, (Felelősségvállalási nyilatkozat - Declaration of Honour) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve.

4. 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása (informális csoport esetében a befogadó szervezettől). (Megjegyzés: Csak az államháztartáson kívül eső, pályázatot benyújtó intézménynek kell feltöltenie.)

5. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (Közpénz nyilatkozat) (informális csoport esetében mind a csoport mind a befogadó szervezet képviselőjétől), valamint összeférhetetlenség fennállása esetén a közzétételi kérelem.

6. Informális csoport esetében befogadó nyilatkozat a pénzügyi befogadó szervezettől.


Kérjük pályázóinkat, hogy a felsorolt dokumentumokat őrizzék meg feltöltés után is, mert azokat nyertes pályázat esetén a szerződéssel együtt a Nemzeti Iroda részére meg kell küldeni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy elektronikus űrlaphoz maximum 5 dokumentum tölthető fel, a dokumentumok összmérete maximum 5Mb lehet. A kért dokumentumok szükség szerint egybefűzhetők, a fenti limitek túllépésének elkerülése érdekében. Az űrlaphoz csak PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, ODT, ODS kiterjesztésű fájlokat lehet csatolni.
Kérjük, hogy a dokumentumokat egyértelműen nevezzék el (Tevékenységek programja, Partneri megállapodások, Összeférhetetlenségi nyilatkozat stb.)

Az űrlaphoz, technikai hiba miatt nem csatolható ékezetes betűket illetve szóközt tartalmazó fájlnévvel ellátott dokumentum, ezért kérjük a pályázókat, a csatolt fájlokat ékezetek nélkül és szóközök nélkül nevezzék el! (pl.: Egyuttmukodesi_Nyilatkozat.PDF)

Amennyiben a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méreteket, ezeket e-mail-ben kérjük beküldeni a következő email címre: „palyazatok.eu@ncsszi.hu”. A mellékletek beérkezési határideje, a pályázati határidő után maximum 48 óra! 
E-mail-ben beküldött mellékletek esetén, az e-mail tárgyában a következő szerepeljen: 
„Kötelező melléklet” [pályázat kategóriája, pályázat címe] (pl: „Kötelező melléklet, KA1, Fotelek a víz alatt) 
Az email tartalmában szerepeljen a pályázó szervezet neve, PIC-kódja, a pályázati kategória és a pályázat címe újra, valamint a csatolt dokumentumok felsorolása.

Amennyiben a kötelező mellékletek nem érkeznek be a megadott lehetőségek szerint, a megadott határidővel, a benyújtott pályázat formai hibával elutasításra kerül.

A pályázáshoz szükséges 2014-es űrlapok és a használati útmutató az alábbi menüpontban érhetőek el:


További információ a Pályázati kategóriákról:


Felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) pályázóknak a pályázat benyújtásakor érvényes akkreditációval szükséges rendelkezniük. Az akkreditációs folyamatról itt olvashat bővebben.


A pályázat költségvetésének összeállítása:

A projekt költségvetését euróban kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell a pályázat leírásában.

Az utazáshoz kapcsolódó egységköltségek alapját képező távolságok kiszámításához az Európai Bizottság hivatalos távolságkalkulátorát szükséges használni. A kalkulátor itt érhető el: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Amennyiben a projekt költségvetésének tartalmaznia kell önrészt/ társfinanszírozást, annak összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként. 
 
------------------------------------------------------------------------------------

3) Pályázati határidők
 
A pályázatok beadásának határideje 2014-ben:


1. Pályázati kategória: Mobilitási projektek (KA1)

    2014. március 17. 12 óra
    2014. április 30. 12 óra
    2014. október 1. 12 óra

2. Pályázati kategória: Innovációt és bevált gyakorlatok cseréjét támogató együttműködések (KA2)

 2014. április 30. 12 óra
 2014. október 1. 12 óra (kizárólag ifjúsági területen megvalósuló Stratégiai Partnerségek)
   

3. Pályázati kategória: Szakpolitikai reformok támogatása (KA3)

    2014. április 30. 12 óra
    2014. október 1. 12 óra          


A pályázati határidő megválasztása előtt kérjük, vegye figyelembe a pályázati határidőkhöz kapcsolódó lehetséges projektkezdési időszakokat.
Amennyiben a projekt költségvetésének tartalmaznia kell önrészt/ társfinanszírozást, annak összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként.

Amennyiben a pályázat benyújtása a határidő lezárulásáig sikertelen, a pályázati űrlapot e-mailben be lehet küldeni 48 órán belül. Ebben az esetben, az e-mail címet az iroda munkatársaitól kell megérdeklődni. A benyújtás sikertelenségét jelző hibát egy lementett képernyő képpel kötelező igazolni. Amennyiben a sikertelenséget okozó hiba nem igazolható, a pályázatot az iroda nem fogadja be.