EGYÜTTMŰKÖDÉSI PARTNERSÉGEK


Mik a céljai az együttműködési partnerségeknek?

Az együttműködési partnerségiek a sporthoz és testmozgáshoz kötődő területeken lehetőséget kínálnak innovatív gyakorlatok kidolgozására, átadására és megvalósítására különböző - a sporton belüli és kívüli- szervezetek és szereplők között, beleértve a helyi, regionális, nemzeti és európai kormányzati szervezeteket, sportszervezeteket, sporttal kapcsolatba hozható szervezeteket és oktatási intézményeket. A partnerségi együttműködések olyan innovatív projektek, amelyek célja:

 • dopping elleni küzdelem már a legalacsonyabb szinteken, olyan rekreációs környezetben, mint az amatőr sport vagy a fitnesz szektor
 • mérkőzések eredményének manipulálását megelőző intézkedések támogatása és tudatosságnövelés küzdelemben résztvevő szervezetek körében 
 • sportban jelentkező erőszak, rasszizmus és intolerancia megelőzése képzések, oktatási és innovatív megközelítések támogatása által
 • az EU sport és más kapcsolódó területein kidolgozott szakpolitikai dokumentumainak gyakorlatba ültetését támogatni, úgy, mint az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai, az EU kettős karrierre vonatkozó iránymutatásai, a sport terén folytatott jó kormányzási elvek

Különös hangsúlyt helyez a közösségi szervezett sportra vonatkozó projektekre.


Az együttműködési partnerségek európai hálózatok létrehozását és fejlesztését célozzák a sport területén. Az EU ezáltal olyan együttműködési lehetőséget biztosít a sportban érdekelt szervezetek számára, amelyre az uniós támogatás nélkül nem kerülne sor. Az együttműködési megállapodások fejlesztik a szinergiákat a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák körében, amelyek a sportot és a testmozgást népszerűsítik, és a sporttal kapcsolatos kihívásokat célozzák meg.
Az együttműködési partnerségek keretében az Erasmus+, olyan a sport területén megvalósuló új projektek és új típusú nemzetközi együttműködések tesztelését és kidolgozását kívánja támogatni, amelyek előreláthatólag ösztönözni fogják a nagyobb szabású kezdeményezéseket.


Milyen tevékenységeket támogatnak az együttműködési partnerségek?

Az Erasmus+ nagyfokú rugalmasságot biztosít az együttműködési partnerségek keretében megvalósítható tevékenységeknek, amennyiben a pályázat be tudja mutatni, hogy az adott tevékenységek a legmegfelelőbbek a projekt célkitűzéseinek megvalósításához. A partnerségi együttműködések többfajta tevékenységet takarhatnak:

 • kulcsszereplők közötti hálózatépítés
 • jó gyakorlatok beazonosítása és cseréje
 • oktatási és képzési modulok fejlesztése és gyakorlatba ültetése
 • olyan intézkedések, amelyek a sport területén aktív multiplikátorok kompetenciáinak javítását, illetve ellenőrzési és értékelési mutatók fejlesztését célozzák, különösen tekintettel az etikus magatartási és viselkedési szabályzat népszerűsítésérére a sportemberek körében;
 • sport és testmozgás értékeiről szóló tudatosságnövelő intézkedések az egyének személyes, társadalmi és szakmai fejlődésével kapcsolatban
 • olyan tevékenységek, amelyek a sportra vonatkozó ismeretanyag kibővítését célozzák a társadalmi és gazdasági kihívások kezeléséhez (adatgyűjtés, felmérések, konzultációk, stb.)
 • olyan tevékenységek, amelyek a sport, az egészségügy, az oktatás és képzés valamint az ifjúságügyi területek között erősítik az innovatív szinergiákat
 • konferenciák, szemináriumok, értekezletek, események és az említett tevékenységekre vonatkozó tudatosságnövelő intézkedések


Ki vehet részt együttműködési partnerségekben?

Együttműködési partnerségek létrejöhetnek bármely non-profit vagy állami szerv által. A projekt céljaitól függően megfelelő és változatos partnereknek szükséges részt venni az együttműködésben, hogy a különböző profilú szervezetek tapasztalata, szaktudása által magas színvonalú, releváns projekteredmények szülessenek. Együttműködési partnerségek programországokban bejegyzett szervezetek között valósulhatnak meg. Lehetőség van partnerországként is részt venni, amennyiben részvételük, - mint partner és nem pályázó - hozzáadott értékkel bírnak a projekt számára.


Az együttműködési partnerség összetétele:

Pályázó/Projektvezető: az a szervezet, amely a pályázatot benyújtja az összes partner nevében. Amennyiben a projekt támogatást nyer, a pályázó/projektvezető válik az EU támogatás fő kedvezményezettjévé, és a konzorciumi partnerek nevében többoldalú támogatási szerződést ír alá. A koordináló szerepe a következőkre terjed ki:
 • képviseli a partnerszervezeteket és eljár azok nevében az Európai Bizottság irányába 
 • pénzügyi és jogi felelősséget vállal a teljes projekt működési, adminisztratív és                 pénzügyi megvalósításáért
 • a projektpartnerekkel együttműködve koordinálja az együttműködési partnerségek
Teljes partner: olyan szervezetek, amelyek aktívan hozzájárulnak a partnerségi együttműködés előkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez. Minden teljes jogú partner mandátumot ír alá a projektvezetővel, amelyben felhatalmazza, hogy a projekt megvalósítása alatt a partnert képviseli és nevében jár el.

Közreműködő partner (opcionális): olyan szervezetek, amelyeket csak részben vonnak be a projektbe. Ezek a szervezetek hozzájárulnak a projekt speciális feladatainak megvalósításához, vagy támogatják az együttműködési partnerség terjesztését és fenntarthatóságát. A szerződéskötés szempontjából a közreműködő partnerek nem tartoznak a konzorcium alaptagjaihoz. 


Mik az együttműködési partnerség értékelésénél használt kritériumok?

A következő lista tartalmazza a formális kritériumokat, amelyeknek az együttműködési partnerségeknek meg kell felelniük. 

Érvényes résztvevő szervezetek:
Bármely non-profit vagy állami szervezet, amelyet a program- vagy partnerországokban alapítottak (ld. „Érvényes országok” részt a program útmutató A részében). Ilyen szervezet lehet (nem teljes lista):
 • helyi, regionális, nemzeti szintű sporttal foglalkozó közintézmény
 • nemzeti olimpiai bizottság vagy sport ernyőszervezet
 • helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi sportszervezet
 • nemzeti sportszövetség
 • sportegyesület
 • sportolókat képviselő szervezet vagy szövetség
 • sportszakembereket (pl. edzők, menedzserek, stb.) vagy sportbeli önkénteseket képviselő szervezet 
 • szabadidősport szervezet
 • olyan szervezet, amely aktív a testmozgás népszerűsítésében
 • az aktív szabadidőszektort képviselő szervezet
 • az oktatás, képzés, ifjúság terén aktív szervezet
Ki pályázhat?
Pályázó lehet a programországokban alapított bármely szervezet. Ez a szervezet a teljes partneri hálózat nevében pályázik.

A résztvevő szervezetek száma és profilja:
Az együttműködési partnerség nemzeteken átnyúló (transznacionális), és legalább 5 szervezetből áll 5 különböző programországból. A pályázat benyújtásakor mind az 5 partnerszervezet ismert kell, hogy legyen.

A projekt időtartama:
12-től 36 hónapig. Az időtartamot (12,18, 24,30,36 hónap) a pályázati szakaszban kell meghatározni a projekt céljainak és az előrelátható tevékenységeknek megfelelően.

A tevékenység helyszíne:
A tevékenységek helyszíne az együttműködési partnerségek (egy vagy több programország helyszíne).

Hova kell benyújtani a pályázatot?
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA), melynek székhelye Brüsszel

Mikor kell pályázni?
A pályázóknak 2014. június 26. 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell eljuttatniuk pályázatukat a 2015. január 1-től induló projektekhez.


TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

Hozzávetőlegesen a költségvetés 50%-át az alábbi két célkitűzéssel foglalkozó projektekre szánják:

 • az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásainak megvalósítása
 • az EU sportolók kettős karrierre vonatkozó iránymutatásainak megvalósítása

Hozzávetőlegesen a költségvetés 50%-át az együttműködési partnerségek által megjelölt többi célkitűzéssel foglalkozó projektre szánják.


KRITÉRIUMOK

Az együttműködési partnerség programjának kidolgozásánál a következő tartalmi kritériumokat szükséges figyelembe venni:

Projektrelevancia (30 pont): 

 • Az EU szakpolitikai célok megvalósítása a sport területén 
 • A jelen program céljai, prioritásai 

Annak a mértéke, hogy:
 • a javaslat eredeti és adekvát szükségletek elemzésére alapul 
 • a célok mennyire tisztán megfogalmazottak és reálisak, és mennyiben irányulnak olyan problémák megoldására, amelyek kapcsolódnak a résztvevő szervezetekhez és a célcsoportokhoz
 • mennyiben innovatív a javaslat és/vagy mennyiben egészíti ki a projektpartnerek korábbi kezdeményezéseit
 • eredményeit tekintve európai szintű hozzáadott értékkel bír, amit nem lehetne kizárólag egy országban megvalósított program által elérni

Projektterv és kivitelezés minősége (20 pont):

 • a programterv átláthatósága, teljessége és minősége, megfelelő előkészületi fázisok, megvalósítás, monitoring, kiértékelés és disszemináció 
 • konzisztencia a projekt céljai, metodológiája, tevékenysége és költségvetése között
 • metodológia minősége és megvalósíthatósága
 • projektmenedzsment megléte és minősége (határidők, szervezet, feladatok és felelősség egyértelmű felosztása)
 • minőségi ellenőrzési intézkedések megléte (ügyelve a határidőkre és a büdzsére) működése és relevanciája, amely magas színvonalú projektmegvalósítást eredményez
 • annak a mértéke, hogy a projekt mennyire költséghatékony és megfelelő forrásokat biztosít egyes projektelemek megvalósításához
A projektcsapat és az együttműködési feltételek minősége (20 pont):


Annak a mértéke, hogy:
 • a projekt olyan egymás munkáját kiegészítő résztvevő szervezeteket foglal magába, amelyek megfelelő profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy sikeresen biztosítják a projekt minden szempontjának megvalósulását
 • a projekt a sport szakpolitika, gyakorlat (edzés, edzősködés, verseny), sporttudomány, közönségszervezés területén szakértelemmel bíró embereket von be
 • a felelősségvállalás és feladatok megoszlása, amely az összes résztvevő szervezet aktív munkáját, közreműködését tükrözi
 • amennyiben releváns, a partnerszervezet bevonásával megvalósuló hozzáadott érték a programhoz (ha ez a feltétel nem teljesített, a pályázat automatikusan nem kerül elfogadásra)

Hatás és disszemináció (30 pont):

 • projekt kiértékelésének érdekében hozott intézkedések minősége
 • lehetséges hatásai a projektnek:
 • a programon résztvevő szervezeteken és egyéni résztvevőkön mért hatás a projekt ideje alatt és azt követően
 • helyi, regionális, nemzeti, európai szinten mért hatás a projektben közvetlenül érintett szervezeteken és egyéni résztvevőkön kívül 
 • disszeminációs terv minősége: a projekt eredmények egymás közötti és nyilvános kiértékelése, megosztása 
 • tervleírás az eszközök, dokumentumok, média termékek ingyenes elérhetőségéről és promótálásáról  
 • a projekt fenntarthatósága: a projekt lezárását/ az EU források felhasználását követően is további eredmények produkálása  

A projekt elbírálásához minimum 60 pontot szükséges elérni. Tehát a fent említett kategóriák mindegyikében legalább 50%-ot kell teljesíteni.