‘FIRST STOP: THE EUROPEAN ELECTIONS’Helyszín: Málta
Időpont: 2014. április 8-12.

Témája: európai parlamenti választások – fiatalok részvétele


1) Szabó Nikolett > Pillar Alapítvány, Budapest 

"A Pillar Alapítvány  célkitűzése, hogy az európai tudat megerősítése által összefogja, segítse és képezze az Európai Unió iránt érdeklődőket, valamint segítséget nyújtson a lakosság számára az Európai Unió nyújtotta lehetőségek megismeréséhez. Ebből adódóan a képzés témája, az európai parlamenti választások - és különösen a fiatalok részvétele a választásokon - teljes egészében a Pillar profiljába vág, és így fontosnak tartottam, hogy az Alapítványt a képzésen képviseljük.
Abban bíztam, hogy találkozom olyan kreatív ötletekkel és megközelítésekkel a fiatalok európai parlamenti választásokon való részvételének növeléséhez, amelyek számunkra eddig ismeretlenek voltak, és adaptálhatóak lehetnének a hazai környezetben is. További szempont volt a jelentkezésnél, hogy a képzések nagyszerű lehetőséget nyújtanak a partnerkapcsolatok kiépítésére, és egy ilyen esemény eredménye a jövőben akár közösen beadott és megvalósított Erasmus+ projekt is lehet. 
A részvétel több szempontból is tanulságos volt. Egyrészt, egyértelművé vált, hogy Máltán a jellemzően magas választási részvételi arány főként a társadalom homogenitásából adódik, másrészt, nincsenek olyan egyértelmű jó gyakorlatok, amiket a hazai kontextus értelmezése nélkül át lehetne ültetni. Jó hír ugyanakkor, hogy olyan jó gyakorlattal viszont találkoztam, amit megfelelően interpretálva akár Magyarországon is érdemes lenni hasznosítani. Ilyen például az, hogy a tudatos állampolgári attitűdök kialakításában – és így mind a nemzeti, mind az európai parlamenti választásokon való részvételben - nagy szerepet játszik a közügyek iránti érdeklődés kialakítása a fiatalokban, tehát első lépésként ezt kell kialakítani, erre szükséges fogékonnyá tenni a korosztályt. Minden további – így például az EU által közvetített üzenetekre és értékekre való érzékenyítés – csak ezután következik, de ehhez az is szükséges, hogy a fiatalok azt érezzék, számít a véleményük.
A Pillar Alapítvány a projektjei során eddig is a fiatalok bevonására és a véleményük láthatóvá tételére törekedett, a tanulmányút hatására valószínűleg az utóbbi az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kap a jövőben."

További információ: igazgato{kukac}pillar-europe.eu


2) Bokányi Zita > NCSSZI

"Az elmúlt években Magyarországon, a politikai érdeklődés színterén egyre nagyobb teret nyert a politikai közömbösség. A fiatalok körében emelkedő trendet mutat a politikáért egyáltalán nem érdeklődők aránya. Az NCSSZI Családpolitikai és Kutatási Igazgatóságán ennek okait, külső-belső tényezőit próbáljuk feltárni.

Azért jelentkeztem a projektre, mivel ifjúságkutatóként nagyon fontos számomra, hogy munkám során a magyar ifjúsággal foglalkozó kérdéseket nemzetközi gyakorlatokkal egészítsem ki.

A résztvevő országok szakembereivel - a programokon való részvétel mellett - workshop formájában ismerkedhettem meg, ami azért volt hasznos számomra, mert az elméleti tudásomat gyakorlati példákkal bővítették. Érdekes volt megismerni a máltai fiatalok szavazási hajlandóságát, a politikai élet alakulását, a politikai közéletet és a fiatalok érdeklődéseinek színtereit. A program során fontos pont volt a kapcsolatépítés, amely a későbbi ifjúságkutatások során felhasználható. A különböző elméleti és gyakorlati anyagok mind szakirodalmi, mind gyakorlati segítséget nyújthatnak az NCSZI Családpolitikai és Kutatási Igazgatósága számára.

Mivel soha nem vettem még részt nemzetközi projektben, újdonság volt számomra a program, úgy gondolom, minél több ilyen programra van szükség, hogy az ifjúsági szakemberek az Európai Unión belül könnyebben megismerhessék egymást és segíthessék egymás munkáját, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Az esetleges együttműködés lehetőségének érdekében fontos, hogy a projekt során szerzett tudást, tapasztalatot átadjuk egymásnak.

Elméleti szakemberként némiképp kilógtam a sorból, a projekt gyakorlati megvalósításához korábbi tapasztalataimmal, Magyarország kutatási anyagaival, statisztikáival tudtam hozzájárulni."

További információ: zita.bokanyi{kukac}ncsszi.hu