Hajdú Eszter > AEGEE, Budapest > eszti.hajdu{kukac}gmail.com
Gulyás Barnabás > Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, Budapest > barnabas.gulyas{kukac}gyiot.hu
Déri András > ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest > deriand86{kukac}gmail.com

Next Stop: To vote or not to vote?

Helyszín: Brüsszel, Belgium
Időpont: 2014. 04. 23-27.Témája: Fiatalok választási részvétele


A szeminárium alapvető célja az volt, hogy különböző országokból érkező ifjúsági szakemberek, aktív fiatalok együtt gondolkozzanak a fiatalok csekély politikai részvételének okairól, illetve a nagyobb részvétel elérésének lehetőségeiről. A résztvevők Európa különböző országaiból (Ausztria, Dánia, Finnország, Magyarország, Málta, Spanyolország, Svédország) érkeztek, ennek eredményeképpen egy rendkívül színes és sokféle kulturális különbséggel rendelkező csapat tagjai lehettünk magyarokként.  

A magyar csapat tagjai mind különböző területekről érkeztek, eltérő tapasztalatainknak köszönhetően eredményesen osztottuk meg a fiatalok közéleti aktivitásának magyar valóságát. Az egyetemi ifjúság képviseletében az AEGEE európai diákszervezet jelent meg. Az alapvetően fiatal felnőttekkel foglalkozó szervezet célja az európai értékek képviselete és terjesztése, a nemzetközi networking, valamint a fiatalok közéleti szerepvállalásának ösztönzése – így szívesen fogadtuk a brüsszeli study visit jó példáit. A szervezet szempontjából leginkább hasznos ismeret a közösségi média felületeinek tudatos használata, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése volt. 

Az egyetemi ifjúságot sanyargatók képviseletében az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, amely az ifjúságsegítő felsőoktatási szakképzésnek is otthont ad, de társadalomtudományi tárgyai között egyébként is hangsúlyosan megjelennek az európai identitás kérdései, és az EU jogszabályi keretrendszere is, így jó lehetőségnek tűnt az európai parlamenti választások, illetve az azon való részvétel ösztönzésének ifjúságsegítői lehetőségeinek megismerése és fejlesztése. A szeminárium tanulságai azért elsősorban az ifjúságsegítők mindennapjaiba fognak beépülni, hiszen a tevékenységük prioritásait érintő témákra összpontosítottunk, és ezekhez ügyes módszereket is el lehetett lesni a közös munka során. Mindazonáltal a szakmai előadások, az Európai Parlamentben tett látogatás során tapasztaltakat és tanultakat a többi társadalomtudományi kurzusban is meg fogjuk jeleníteni. 

A helyi szintű ifjúsági munkával, a település ifjúságát a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság képviselte. A közel két évtizede működő szervezet legfontosabb célkitűzése, a fiatalok demokratikus társadalmi részvételre való ösztönzése, az aktív állampolgárság tudatosítása körükben. Az Európai Unióhoz történő csatlakozást megelőzően is kevésbé lehetett elmondani a fiatalokról, hogy közösségileg aktívak, érzékenyen reagálnak a saját közösségeik változásaira, netán a közösségekben aktívan vesznek részt.  A csatlakozást követően, sok fiatalnak ennél is nagyobb kihívást jelentett megélni európaiságukat, felismerni saját európai állampolgárságukat. Számunkra a brüsszeli tanulmányút a résztvevőkkel történő tapasztalatcsere miatt volt a leginkább fontos, hogy esetleges jövőbeni együttműködéseket generálhassunk, amelynek fókuszában a fiatalok európai állampolgárság tudatának erősítése állhat. Résztvevőként a program során számos ilyen beszélgetésen vehettem részt, amelyek gyümölcsét a jövőben együttműködések keretében a kistelepülések fiataljai is élvezhetik majd.  

De lássuk, mi mindenről volt végül is szó a kellően intenzív négy nap alatt! A szeminárium programtervében előadások és műhelymunkák is szerepeltek, de azt gondoljuk, inkább személyes tapasztalatainkat osztjuk meg, azok közül is azokat válogattuk ki, amelyek számunkra valamilyen szempontból újdonságot jelentett, amiből tanultunk:  
  • Alapvetően fontos, hogy akkor, amikor aktív állampolgárságról beszélünk, figyelmünk ne korlátozódjék csupán a választási részvételre, amely csupán egy szelete annak, ha valaki aktív. A citizenship helyett egyébként sem megfelelő az állampolgárság, hiszen az valamiképp mást jelöl, mintsem azt az elköteleződést és érzékenységet, amelyet tanúsíthatunk közösségünk ügyei iránt.  
  • Óvatosan érdemes csak összehasonlítani két ország fiataljainak választásokon való részvételét, tekintettel arra, hogy hol más és más viszonyok vannak, amelyek meghatározhatják ezt (Málta- kulturális értelemben véve „hagyomány” vagy pedig Belgium, ahol kötelező a szavazáson való részvétel stb.) 
  • Érdekes tanulság volt azt látni, hogy Máltán, ahol félmilliónál kevesebb az összlakosság létszáma milyen más hagyományai vannak a politikai részvételnek, és milyen sajátos módszereket használnak az aktív állampolgárság, az európai állampolgársággal kapcsolatos figyelemfelhívásra. Máltán a közösségek szorosabb kapcsolatban állnak egymással, révén a településeken nagyobb eséllyel találkoznak. Könnyen megeshet, hogy a döntéshozókkal az utcán egy kávéházban találkoznak, vagy éppen a szomszédjaik. A döntéshozók is kihasználják ezt az egymáshoz közeliséget, kampányaik során gyakran door to door, azaz ajtótól-ajtóig mennek és keresik fel a választókat.  
  • Szintén érdekes volt látni, hogy a közügyekbe való bevonódás módjai között is jelentős kulturális különbségek adódnak: sokan találtuk furcsának, hogy Dániában elfogadott és elterjedt mód a pártoktól részben független ifjúsági tagozatokban (amit ők "youth parties", ifjúsági pártok névvel illettek) bevonódni.
  • Ezek mellett sok olyan kisebb-nagyobb elméleti-gyakorlati elképzelést, fogalmat is tanultunk, amelyet szakmai életünkben és mindennapjainkban is hasznosíthatunk. 

GPS-társadalom: Manfred Zentner, ifjúságkutató utalt az előadásában a jelenkor társadalmára ekképp. Megfogalmazása szerint mindez azt jelenti, hogy külsődleges, személytelen támaszokat használva hozunk meg sok, olykor személyes relevanciával járó döntést.
Empowerment: a fiatalok döntéshozásba való bevonásakor elengedhetetlen az, hogy érezzék, döntéseiknek valós hatása van, és átlássák a folyamatot és az ebben játszott szerepüket.
A részvétel fokozatai (létrája)


További információ:
Hajdú Eszter eszti.hajdu{kukac}gmail.com
Gulyás Barnabás > barnabas.gulyas{kukac}gyiot.hu
Déri András > deriand86{kukac}gmail.com


(A képen a hátsó sor: Andris, Eszter és Bubu)