Mi a célja a nonprofit európai sporteseményeknek?

Az intézkedések célja:

Az európai nonprofit sportesemények programjának kidolgozásánál a következő tartalmi kritériumokat szükséges figyelembe venni:

 • a társadalmi befogadásra és egyenlő esélyekre vonatkozó EU stratégiák megvalósításának támogatása a sport területén, nevezetesen az EU A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája 2010-2015 és az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020
 • támogatja az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásainak megvalósítását és bátorítja a sportban és testmozgásban történő részvételt
 • támogatja egy lehetséges Európai Sport Hét megrendezését


Mit jelent a nonprofit európai sportesemény?

Ez az intézkedés pénzügyi támogatást nyújt az európai szintű sportesemények szervezéséhez. Továbbá finanszírozhat az európai sporteseményekhez köthető nemzeti eseményeket, amelyeket nonprofit vagy állami szervezetek egy időben több európai országban is megrendeznek. Az esemény várható eredményei:

 • a társadalmi befogadást, az egyenlő esélyeket és az egészségfejlesztő testmozgást előmozdító események láthatóságának növekedése
 • s sportban, a testmozgásban és a sportban vállalt önkéntes tevékenységekben való részvétel növekedése


Milyen tevékenységeket támogatnak?

A támogatás egy önálló szervezettel történő szerződést takar egy adott esemény előkészítésére, megrendezésére és nyomon követésére. A transznacionális elem a legalább 12 programországból érkező sportoló által biztosított. A következő alaptevékenységek finanszírozhatóak (nem teljes lista):

 • a versenyzők, edzők, szervezők és önkéntesek képzése az eseményhez kapcsolódóan
 • eseményszervezés
 • kísérőesemények szervezése (konferenciák, szemináriumok
 •  kapcsolódó tevékenységek megvalósítása (értékelés, jövőbeli tervezés) 


Milyen tevékenységek nem támogathatók?

 • Olyan sportesemények, amelyeket évente, rendszeresen szerveznek nemzetközi, európai, nemzeti sportszervezetek
 • élsportesemények

Mik a non-profit európai sportesemények értékelésénél használt kritériumok?

A következő lista tartalmazza a formális kritériumokat, amelyeknek a non-profit európai sportesemények meg kell felelniük.


Érvényes résztvevő szervezetek:

Bármely sport terén aktív non-profit vagy állami szervezet, amelyet a program vagy partnerországokban alapítottak (ld. „Érvényes országok” részt a program útmutató A részében). Ilyen szervezetek lehetnek (nem teljes lista):

 • helyi, regionális, nemzeti szintű sporttal foglalkozó közintézmény
 • helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi sportszervezet
 • egy európai sportesemény keretében nemzeti szinten rendezett esemény koordinátora

A résztvevők profilja:

Egy nonprofit európai sportesemény legalább 12 programország résztvevőjének bevonásával valósul meg.

A projekt időtartama:

Max. 1 év az előkészítéstől a nyomon követésig.

Hova kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA), melynek székhelye Brüsszel

Mikor kell pályázni?

A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk a pályázatot:

 • 2014. március 14. 12.00 (brüsszeli idő szerint) kell eljuttatniuk pályázatukat a 2014. júniusától induló projektekhez.
 • 2014. június 26. 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell eljuttatniuk pályázatukat a 2015. január 1-től induló projektekhez.

Hogyan pályázzanak?

A Programútmutató C része tartalmazza a részleteket.


KRITÉRIUMOK

Az európai nonprofit sportesemények programjának kidolgozásánál a következő tartalmi kritériumokat szükséges figyelembe venni:

Projektrelevancia (30 pont): 

 • EU szakpolitikai célok megvalósítása a sport területén
 • a program/prioritásai, céljai
Annak a mértéke, hogy:
 • a javaslat eredeti, adekvát szükségleteinek elemzésére alapul
 • a célok mennyire tisztán megfogalmazottak és reálisak, és mennyiben irányulnak olyan problémák megoldására, amelyek kapcsolódnak a résztvevő szervezetekhez és a célcsoportokhoz
 • mennyiben innovatív a javaslat és/vagy mennyiben egészíti ki a projektpartnerek korábbi kezdeményezéseit
 • (eredményeit tekintve) európai szintű hozzáadott értékkel bír, amit nem lehetne kizárólag egy országban megtartott program által elérni

Projektterv és kivitelezés/megvalósítás minősége (40 pont):

 • a programterv átláthatósága, teljessége és minősége, megfelelő előkészületi fázisok, megvalósítás, monitoring, kiértékelés és disszemináció 
 • konzisztencia a projekt céljai, metodológiája, tevékenysége és költségvetése között
 • metodológia minősége és megvalósíthatósága
 • projektmenedzsment megléte és minősége (határidők, szervezet, feladatok és felelősség egyértelmű felosztása)
 • minőségi ellenőrzési intézkedések megléte (ügyelve a határidőkre és a költségvetésre) és relevanciája, amely magas színvonalú projektmegvalósítást eredményez
 • sport területén (képzés, edzés, versenyek) szakértelemmel bíró projekttagok bevonása

Hatás és disszemináció (30 pont):

 • projekt kiértékelésének érdekében hozott intézkedések minősége
 • lehetséges hatásai a projektnek:
 • a programon résztvevő szervezeteken és egyéni résztvevőkön mért hatás a projekt ideje alatt és azt követően
 • helyi, regionális, nemzeti, európai szinten mért hatás a projektben közvetlenül érintett szervezeteken és egyéni résztvevőkön kívül 
 • disszeminációs terv minősége: a projekt eredmények egymás közötti és nyilvános  kiértékelése 
 • az esemény és az EU támogatásának láthatósága és médiaközvetítése érdekében hozott intézkedések minősége