Általános tudnivalók pályázat benyújtásához

A sikeres pályázáshoz a Pályázati útmutató alapos ismerete elengedhetetlen.

A)

1.1 Ifjúsági cserék - 1.2 Ifjúsági kezdeményezések - 1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek - 3.1 Ifjúsági cserék (együttműködés szomszédos partnerországokkal) - 3.1 Képzés és hálózatépítés (együttműködés szomszédos partnerországokkal) - 4.3 Képzés és hálózatépítés - 5.1 A fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói
kategóriákban a Fiatalok Lendületben Programirodához a pályázatokat E-űrlapon kell benyújtani. Az online pályázati űrlapot (E-űrlap) kell kitölteni, és online beadni, valamint ennek az űrlapnak egy példányát kell beküldeni postán (a megfelelő helyeken aláírva, a szükséges dokumentumokkal együtt), illetve e-mailen is (palyazatok.eu@ncsszi.hu címre elküldve).

E-űrlap

B)

2 alprogram - EVS Európai Önkéntes Szolgálat:

ebben az alprogramban a hagyományos Word formátumú (doc) pályázati űrlapot kell kitölteni, és azt postai úton és e-mailben is eljuttatni a Fiatalok Lendületben Programirodához.

EVS E-űrlap

C)


További tudnivalók:

- A 2 alprogramban (EVS) benyújtott pályázatokhoz mellékelni kell az önkéntes útiköltségének fedezéséhez igényelt támogatást alátámasztó árajánlatot. Az árajánlat lehet utazási iroda által kiállított dokumentum, vagy akár egy légitársaság, busztársaság honlapjáról kinyomtatott árkalkuláció. Az árajánlatnak nem kell a tényleges kiutazás időpontjára szólnia és a pályázatban igényelt támogatás 15%-kal meghaladhatja az árajánlatban szereplő összeget.
 
- Amennyiben a pályázó informális csoport,
úgy az informális csoport képviselője és a ’befogadó és
felelősségvállaló’ szervezet képviselője ugyanaz a személy nem lehet.


- Amennyiben a pályázó informális csoport, úgy a pályázathoz csatolnia kell a Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozatot.

Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozat

- Az informális csoport képviseletére jogosult személyi igazolványának másolatát a pályázathoz csatolni kell (olvasható személyi igazolvány számmal).

- A projekt költségvetését minden esetben euróban (€-ban) kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell, még a keretösszeg-alapú tételeket is.

- Minden projekt költségvetésének tartalmaznia kell önrészt/ társfinanszírozást, melynek összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében.
Az 1.3 és 5.1 alprogramban pályázók az A) Igényelt támogatás részletezése szakasznál jelöljék meg azt a tételt, ami az önrész lesz (Önrész). 

- A költségvetési tételeken belül terembérlet természetbeni hozzájárulásként nem kerülhet elszámolásra (önrészként nem számolható el).

- Minden EVS projekt esetében minimum 30 napos periódusnak kell eltelnie a projekt kezdete és az önkéntes szolgálat külföldi megkezdése között.
Például egy 2012. február 1-jére benyújtott EVS pályázat esetén, a legkorábbi projekt kezdet 2012. május 1-je lehet, a legkorábbi tevékenység kezdete pedig 2012. június 1.
A „30 napos szabály” révén több idő jut az önkéntesek megfelelő felkészítésére, az utazás megtervezésére, vízumügyintézésre, illetve a különböző utazási jegyek vásárlása is gazdaságosabbá válhat. 2011-től új szabály, hogy a két hónapnál hosszabb szolgálat esetében a szolgálat kezdési időpontjának (önkéntes kiutazása) mindig a hónap elejére kell esnie (azaz a hónap első hét napjában kell elkezdődnie). Indokolt esetben a projekt kezdete és a tevékenység kezdete között nem kell 30 napnak eltelnie, azonban ezt a pályázatban minden esetben indokolni kell!


- A pályázat beadásával egyidejűleg szükséges a pályázónak nyilatkozni az összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. Bővebben ld. Összeférhetetlenség menüpont.

- A támogatások kifizetésével kapcsolatos tájékoztatás


A Fiatalok Lendületben Programiroda elérhetőségei pályázat benyújtásához:
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

A pályázat beküldésének határideje:

2013. február 1. / május 1. / október 1. éjfél (postára adás)
A borítékra, kérjük, írják rá a megfelelő alprogram nevét!